عملکرد حنجره هنگام تنفس/ محافظت |مجهزترین توانبخشی حیدرآباد

عملکرد حنجره هنگام تنفس/ محافظت |مجهزترین توانبخشی حیدرآباد   اصلی ترین و ابتدایی ترین عملکرد حنجره محافظت از راه هایی تحتانی است.طی تکامل حنجره در ابتدا به صورت یک اسفنکتر برای جلوگیری از ورود آب به راه هوایی ماهی ریه دار ظاهر شد.در ادامه عضلات اتساع کننده به وجود آمدند تا فعالانه حنجره تنها یک دریچه برای باز و بسته کردن نیست  بلکه یک مقاومت متغیر که قادر است جریان هوا را تنظیم کند محسوب می شود.سایر عملکردهای حنجره یک ارگان حسی نیز به شمار می رود:درباره عملکرد راه هوایی…

Read More

حرکات حنجره آناتومی کاربردی|مجهزترین توانبخشی دلمبر

حرکات حنجره آناتومی کاربردی|مجهزترین توانبخشی دلمبر   تا سال های اخیر اطلاعات محدودی راجع به حرکات حنجره وجود داشت زیرا مشاهدات اساسابه وسیله لارنگوسکوپی با آینه و فلوروسکوپی با ماده حجب به دست آمده بود.در نتیجه مدل های مربوط به حرکات حنجره اصولا دو بعدی بود.ترسیمات مربوط به گلوت در بسیاری از کتاب های تکست بر پایه مشاهدات حاصل از لارنگوسکوپی با آینه است. چین های صوتی در وضعیت باز و بسته ترسیم می شوند به گونه ای که انکار ساختارهای خطی سفتی هستند که حول کامیشر قدامی می چرخند…

Read More

عملکرد حلق و حنجره|مجهزترین توانبخشی وهرجرد (ورگرد)

عملکرد حلق و حنجره|مجهزترین توانبخشی وهرجرد (ورگرد)   مجرای هوایی-گوارشی فوقانی در انسان  دو عملکرد تنفس و بلع را درحال رقابت با هم انجام می دهد وعلاوه بر آن  وظیفه تنفس را نیز بر عهده دارد.خوردن و نفس کشیدن به طور همزمان قابل انجام نیستند . عمل بلع مستلزم روی هم خوابیدن کامل حلق است در حالی که نفس کشیدن به حمایت فعالانه ای برای بازنگه داشتن حلق نیاز دارد.در طول عمل بلع لازم است راه هوایی حفاظت شود و مواد خورده شده باید در جهت مسیر صحیح هدایت شوند.…

Read More