انوع بیش فعالی :
🔸اختلال بیش ‌فعالی یک بیماری عصبی-رفتاری است با ۲ مولفه:
۱-فعالیت بیش از حد و ناگهان
۲- بی‌توجهی یا نداشتن تمرکز

🔸برخی از این کودکان به صورت واضح فعالیت زیادی دارند برخی هم توانایی تمرکز ندارند اما بیشتر آنها هر دو مشکل را با هم دارند. کودکان مبتلا به ADHD بیش‌فعالی را همراه با کمبود یا نقص در توجه توامان دارد که نقص توجه نیز در چند حیطه متعدد قابل مشاهده است. یک نوع از نقص توجه در عدم توانایی توجه مداوم و مستمر به یک موضوع است. آنان تنها چند دقیقه می‌توانند در یک‌جا نشسته و تکالیف‌شان را انجام دهند و پس از چند دقیقه، باز بی‌توجه به فریاد و تهدید‌های شما شروع به بازیگوشی می‌کنند و تلاش شما برای نشاندن‌ آنها برای انجام تکالیف به جایی ختم نمی‌شود و باز بعد از چند دقیقه، بی‌توجهی قابل مشاهده است._ نوع دیگری از نقص توجه را می‌توان تحت عنوان عدم توانایی تغییر توجه مطرح کرد. کودکان مبتلا به نقص در تغییر توجه، توانایی انتقال توجه از موضوعی به موضوع دیگر را ندارند. این کودکان نمی‌توانند همزمان به چند موضوع توجه کنند. کودک معمولی می‌تواند همزمان هم بازی کند، هم حواسش به تلویزیون باشد تا با شروع شدن کارتون بپرد پای تلویزیون و هم اینکه گوشه‌چشمی مراقب باشد تا پدرش بدون او از خانه خارج نشود و کسی هم دست به خوراکی‌هایش نزند؛ درحالی‌که کودکان دارای نقص در توجه انشعاب‌یافته نمی‌توانند به بیش از یک موضوع توجه کنند.