معمولاوقتي مي ايستين، روي يك پا وزن ميندازين⁉

معمولاوقتي مي ايستين، روي يك پا  وزن ميندازين⁉

 

مي دونيد بعد ازون چه اتفاقي در بدنتون ميفته و باعث چه مشكلاتي ميشه⁉

 

وزن اندازي بر روي يك پا مي تواند در همان سمت بدن باعث سفت شدن و كوتاهي عضلات عمقي كمر و لگن مانند كوادراتوس لومباروم در پشت  و ايليوزواس در جلوي بدن شود .

این عارضه بیشتر درکودکانی cpبخصوص همی پلژی مشهود است.ضعف عضلات ناحيه ي باسن و پشت ران در اين سمت شايع است و عضلات ناحيه ي داخلي ران كوتاه و سفت مي شود .

تمام اين تغيير وضعيت ها به طور عمومي باعث عدم تعادل عضلاني شده و مهره هاي ناحيه ي كمري را كه به مرور زمان دچار انحناي به سمت مقابل مي شوند مستعد آسيب هاي ديسك و ارتروز کودک شما و متعاقبا در  بزرگسالی می شود.

Related posts

Leave a Comment