توانایی هر فرد برای مداخله با محیط

توانایی هر فرد برای مداخله با محیط تا حدی به دریافت اطلاعات حسی، پردازش و یکپارچگی این اطلاعات، ویژگی شخصیتی و ساختار ژنتیکی فرد بستگی دارد.

 

اگر کودک شما واکنش بیش از حدی به انواع معینی از دروندادهای حسی ( لمس سبک و موسیقی ) نشان میدهد ، سعی کنید محیط رو تغییر بدهیدتا این نوع داده ها کاهش یابد و به جای آن ، شرایط ایجاد دروندادهای حس عمقی را افزایش دهید‌.

اگر کودک شما  به بعضی از حس ها واکنشی کمتر از حد طبیعی نشان میدهد سعی کنید محیط را با انواع داده های حسی غنی تر کنید و این کار به افژایش هوشیاری کودک کمک میکند.

 

Related posts

Leave a Comment