به پایگاه اطلاع رسانی گفتار توان گستر خوش آمدید

تاثیر روش تدریس نوین بهداشت صوتی با استفاده از کاریکاتور در ارتقا یادگیری دانشجویان گفتاردرمانی|گفتار توان گستر البرز

تاثیر روش تدریس نوین بهداشت صوتی با استفاده از کاریکاتور در ارتقا یادگیری دانشجویان گفتاردرمانی|گفتار توان گستر البرز

تاثیر روش تدریس نوین بهداشت صوتی با استفاده از کاریکاتور در ارتقا یادگیری دانشجویان گفتاردرمانی|گفتار توان گستر البرز

 

مقدمه : به روزرسانی استراتژی های آموزشی و تحول آموزش های تئوریکی صرف می تواند دردستیابی به خروجی های یادگیری

بیشتر و کارآمدتر اهمیت ویژه ای داشته باشدرویکرد های آموزشی که جذابیت را در محیط یادگیری افزایش میدهد، می توانند

فراگیران را به سمت تفکر انتقادی و خلاق و توسعه ی مهارت های ذهنی سوق دهندو منجر به یادگیری با ثبات در آنها شوند امروزه

کاریکاتورهای مفهومی به عنوان یکی از رویکردهای آموزشی جذاب در آموزش مورد توجه قرار گرفته اندتاکنون تاثیر کاریکاتور بر

دروس توانبخشی مورد بررسی قرار نگرفته و این پژوهش با هدف تاثیر آموزش روش تدریس نوین بهداشت صوتی با استفاده از

کاریکاتور در ارتقا یادگیری دانشجویان گفتاردرمانی انجام شد

روش کار: 90 دانشجوی ترم پنجم گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز)ورودی های 29،23،20،21 (در این مطالعه

حضور داشتنددر گروه اول 32 دانشجوی ورودی 23 و 29 به شیوه آموزش سنتی وگروه دوم 31 دانشجوی ورودی 20،21 به شیوه آموزش

سنتی به همراه استفاده ازکاریکاتورمبحث بهداشت صوتی را گذراندنددر پایان هر نیمسال تحصیلی از دانشجویان در هردوگروه

درباره ی میزان رضایت دانشجویان از یادگیری درس با استفاده از مقیاس کیفی 0درجه ای نظرسنجی و نمرات آزمون پایان ترم هرگروه

ثبت گردید اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss99 آنالیز شدند

94031 بودند میانگین و انحراف معیار نمره ی دانشجویانی که ± 94010 و گروه دوم 3034 ± نتایج: میانگین سنی گروه اول 9039

مبحث بهداشت صوت را به کمک کاریکاتور فراگرفتند 3219664112 و دانشجویانی که مبحث بهداشت صوتی را به شیوه سنتی

فراگرفتند 3113964161 بودآزمون تی-مستقل معنادار بودن تفاوت میان دوگروه را نشان داد (p<41443) نتایج سنجش رضایت

دانشجویان درباره نحوه ی آموزش، نشان داد که 11 درصد دانشجویان استفاده از کاریکاتور را مفید میدانستند

نتیجه گیری: استفاده از کاریکاتور در آموزش منجر به افزایش یادگیری دانشجویان و رضایت آنها در تدریس می شود از این رو

کاریکاتور به عنوان یک وسیله کمک آموزشی تاثیر مهمی در یادگیری و رضایت دانشجویان دارد

کلیدواژه: کاریکاتور، بهداشت صوتی،آموزش

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

ادامه مطلب  مضرات استفاده از ویپ (جول)|مرکز پیشرفته گفتار توان گسترالبرز 09121623463

درباره دکتر گفتاردرمانی در شهر کرج

گفتاردرمانی | گفتاردرمانی کرج | دانلود نرم افزار گفتاردرمانی | دانلود برنامه گفتاردرمانی | دانلود فیلم گفتاردرمانی | کاردرمانی | کاردرمانی کرج | دانلود نرم افزار کاردرمانی | دانلود برنامه کاردرمانی | دانلود فیلم کاردرمانی neurofeedback , Speech Therapy , اختلالات یادگیری , اسکی فضایی , امواج مغزی , شناختی , فلج مغزی , AD(H)D , ADD , ADHD , Attention Deficit Disorder , Attention Deficit Hyperactivity Disorder , autism , Binet , BMI کودک , BMI کودکان , Brain Wave , braintrain , CANTAB , CCT , Cerebral Palsy , Cognitive Computer based Training , Cognitive Rehabilitation Training , CP , CPT , CRT , defiant , disorder , DSM , DSM 5 , DSM-IV , Dyslexia , Elliptical , eye pressing , GARSS , Hand therapy , IVA , IVA-2 , LD , Learning Disability , N-BACK , neurofeedback , neuropsychology assessment , Novel Rehabilitation , occupational therapy , ODD , oppositional , PRT , QEEG , RAVEN , Sally Anne test , short term memory , SI , STROOP , Suramin , tDCS , theory of mind , WAIS , WCST , WISC , WMS , working memory , آدرس کلینیک , آزمون توجه پیوسته , آزمون تکانشگری , آزمون کن تب - CANTAB چیست , آموزش ذهنی , اختلال خواندن , اختلال دیکته , اختلال ریاضی , اختلال نافرمانی - چالشگری , اختلال نوشتن , اختلال یادگیری , اسپلینت , الپتیکال , امواج مغزی , انواع بیش فعالی , اوتیسم , بازی درمانی , بلع , بیش فعالی , بیش فعالی چیست , بینه , بیوفیدبک , پرسشنامه اوتیسم , تئوری ذهن , تاخیر حرکتی , تست بیش فعالی , تست تشخیص اوتیسم , تست توجه , تست حافظه , تست هوش , تست هوش بزرگسال , تشنج , توانبخشی دست , توانبخشی شناختی , توانبخشی وصال , تیوری ذهن , چشم , حافظه فعال , حافظه کوتاه مدت , خوانی , درمان , درمان ADHD , درمان LD , درمان اختلال یادگیری , درمان بیش فعالی , دیسلکسی , ذهنی , رفتاردرمانی , ریورز , ریون , ساعات کاری , سورامین , سی پی , سیستم تعادلی , صرع , علت بیش فعالی , فشار چشم , فلج مغزی , گارس , گروه درمانی , گفتاردرمانی , مراحل رشد کودک , مشکل حرکتی در کودکان , نابینایی , نارسا , نرم افزار , نوروفیدبک , هند تراپی , هوش مصنوعی , واقعیت مجازی , واکر , وستیبولار , وکسلر , ویسکانسین , کاردرمانی , کم بینایی , کودک لجباز , کودکان , یکپارچگی حس ,
رفتن به بالا

Spam prevention powered by Akismet

Call Now Buttonمشاوره و ارزیابی رایگان