لکنت

برای غلبه بر لکنت ، چطور می‌توانیم به فرزندمان کمک کنیم؟ لکنت یک اختلال گفتاری است که می‌تواند صحبت کردن را برای فرزن...

آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر

 لکنت چیست؟ • علل و عوامل • انواع لکنت • چالش‌های faced by افراد مبتلا به لکنت • درمان و راهبردهای مقابله • نتیج...

آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر

جدیدترین آموزش ها

گفتار توانگستر ، افزایش توجه و تمرکز
آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر
روش کمپرداون: راه حلی موثر برای درمان لکنت
آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر
مراحل ایجاد حرکات ثانویه در لکنت 
آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر
آیا در همه فرهنگ‌ها لکنت وجود دارد؟
آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر
لکنت شکن - گروه گفتاردرمانی آنلاین گفتار توانگستر
آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر