آموزش مفاهیم پیشرفته در گفتار توانگستر

آموزش مفاهیم پیشرفته در گفتار توانگستر

 

 

خدمات درمانی مرکز گفتار توانگستر 

آموزش رنگ، تقویت هوش

مهارتهای زندگی

توجه عمیق

درک دستورات

مهارتهای شناختی

توجه انتقالی

اختلال در ریاضی

اختلال در دیکته نویسی

ذهن خوانی و TOM

درک مطلب شنیده شده

درک مطلب خوانده شده

افزایش تعاملات اجتماعی

اختلال یادگیری اختلال در خواندن

آموزش ویژه کودکان استثنایی

آموزش ویژه پیش دبستانی

آموزش مفاهیم ساده

مهارتهای خودیاری و ADL

توجه تمرکز ادراک شنیداری

پردازش دیداری و شنیداری توجه تقسیم شده همزمان

ساخت اشکال هندسی

تطابق اشکال اعداد و رنگ ها

تکمیل بازل عملکردهای مقدماتی ریاضی

آموزش اعداد و مفاهیم پایه ریاضی

تشخيص تفاوت ها و شباهت ها

تشخیص از زمینه بینایی و شنیداری

مهارتهای ترسیمی نقاشی و نوشتار

توجه پایدار توجه انتخابی

تقلید مهارتهای حرکتی ریز و درشت

تقویت مهارتهای ارتباطی و اجتماعی

مهارتهای شناختی و پیش نیاز برای گفتار و زبان

مفاهیم مورد نیاز از مشاغل حیوانات میوه ها اماکن تقویت مهارتهای شناختی پیش نیاز تقویت هوش

آموزش ویژه کودکان با نیزهای خاص کم توانی ذهنی انیسم بیش فعالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *